Sproveden otvoreni postupak javne nabavke za administraciju garancija porijekla električne energije

27 Maja, 2024 - In Novosti

Sproveden otvoreni postupak javne nabavke za elektronski sistem garancija porijekla

Zakonodavni okvir Crne Gore iz oblasti energetike odredio je DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“-Podgorica /COTEE/ da bude subjekat za izdavanje garancija porijekla iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije i izvršavanje obaveza koje se odnose na garancije porijekla.

U svrhu realizacije zakonskih obaveza u ovoj oblasti, na osnovu prethodno uspješno  sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, potpisan je ugovor sa kompanijom „Grexel Systems Oy“ Ltd. Helsinki kao prvorangiranom i uspješno je okončana implementacija elektronskog registra za administraciju garancija porijekla električne energije.

Napominjemo da je COTEE postao pridruženi član AIB-a, dok je cilj finaliziranje postupka sticanja statusa punopravnog člana AIB-a, što će omogućiti da se garancije porijekla električne energije proizvedene u Crnoj Gori mogu izvesti u druge registre širom Evrope.

Softversko rješenje registra je u potpunosti u skladu sa standardima Evropske unije, i biće kompatibilno za uvoz/izvoz garancija porijekla u druge države članice AIB-a.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja