Interna

September 10, 2021 - In Dokumenta

Dokumenta – interna

UGOVOR O BALANSNOJ ODGOVORNOSTI

UGOVOR O FINANSIJSKOM PORAVNANJU BALANSNOG OBRACUNA

UGOVOR O KUPOPRODAJI PROPORCIONALNOG UDJELA ELEKTRICNE ENERGIJE PROIZVEDENE OD POVLASCENIH PROIZVODJACA

UGOVOR O UCESTVOVANJU NA TRZISTU ELEKTRICNE ENERGIJE

UGOVOR O DEFINISANJU USLOVA ZA ZAKLJUCENJE UGOVORA O OTKUPU EE

UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravila o registru garancija porijekla

COTEE_BANKARSKA GARANCIJA

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNA ODSTUPANJA PREDAJE I PRIJEMA ELEKTRICNE ENERGIJE OD VOZNIH REDOVA

PRAVILNIK O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJ UCESNIKA NA TRZISTU

UPUTSTVO ZA EVIDENCIJU PRIGOVORA

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I IZRADU VOZNIH REDOVA

Uputstvo za primjenu analitickog postupka

Zahtjev za prijem ucesnika – proizvodjac

Zahtjev za prijem ucesnika – operatori sistema

Zahtjev za prijem ucesnika – snabdjevac

Zahtjev za prijem ucesnika – operator zatvorenog distributivnog sistema

Zahtjev za prijem ucesnika – kupac samosnabdjevac

Zahtjev za prijem ucesnika – trgovac

Zahtjev za prijem ucesnika – Berza

Zahtjev za sticanje statusa nosioca balansne odgovornosti

 

Dokumenta – interna

UGOVOR O BALANSNOJ ODGOVORNOSTI

UGOVOR O FINANSIJSKOM PORAVNANJU BALANSNOG OBRACUNA

UGOVOR O KUPOPRODAJI PROPORCIONALNOG UDJELA ELEKTRICNE ENERGIJE PROIZVEDENE OD POVLASCENIH PROIZVODJACA

UGOVOR O UCESTVOVANJU NA TRZISTU ELEKTRICNE ENERGIJE

UGOVOR O DEFINISANJU USLOVA ZA ZAKLJUCENJE UGOVORA O OTKUPU EE

UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravila o registru garancija porijekla

COTEE_BANKARSKA GARANCIJA

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNA ODSTUPANJA PREDAJE I PRIJEMA ELEKTRICNE ENERGIJE OD VOZNIH REDOVA

PRAVILNIK O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJ UCESNIKA NA TRZISTU

UPUTSTVO ZA EVIDENCIJU PRIGOVORA

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I IZRADU VOZNIH REDOVA

Uputstvo za primjenu analitickog postupka

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-proizvodjac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operatori-sistema

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-snabdjevac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operator-zatvorenog-distributivnog-sistema

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-kupac-samosnabdjevac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-trgovac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-Berza

Zahtjev-za-sticanje-statusa-nosioca-balansne-odgovornosti

 

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja