Dobrodošli

 

Dobrodošli na web site Crnogorskog operatora tržišta električne energije.  

Naša misija je stvaranje uslova za omogućavanje konkurentnosti tržišta električne energije u Crnoj Gori, funkcionisanja na javan, nediskriminatoran i nepristrasan način, u skladu sa Zakonom o energetici, Tržišnim pravilima i međunarodnim standardima i pristupa tržištu svim učesnicima pod jednakim uslovima. 

U skladu sa Licencom za djelatnost Operatora tržišta električne energije, svaki učesnik na tržištu električne energije Crne Gore dužan je sa Operatorom tržišta – COTEE-om zaključiti ugovor o učestvovanju. Takođe, ukoliko je učesnik balansno odgovorni subjekt ili nosilac balansne odgovornosti balansne grupe dužan je zaključiti ugovor o balansnoj odgovornosti i ugovor o finansijskom poravnanju balansnog obračuna.

Veoma važan dio naših redovnih poslovnih aktivnosti je podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u saradnji sa Operatorom prenosnog sistema električne energije, Operatorom distributivnog sistema električne energije, povlašćenim proizvođačima, snabdjevačima električnom energijom u Crnoj Gori i Vladom Crne Gore.

Operator tržišta je administrator tržišta u Crnoj Gori, dakle organizuje i upravlja istim, realizujući obaveze iz Zakona o energetici, odnosno ostvarujući javni interes. Saglasno zakonu, administrator je i podsticajne šeme proizvodnje iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije i otkupljuje električnu energiju proizvedenu na ovaj način.