Opšte informacije

14 Maja, 2024

AIB – “Association of Issuing Bodies”

 

COTEE je prema Zakonu o energetici imenovan za tijelo za izdavanje garancija porijekla iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije i izvršavanje obaveza koje se odnose na garancije porijekla. Nakon preuzimanja odgovornosti iz Zakona o energetici, registar garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije i energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju vodi COTEE, dok se isti odnosi na izdavanje, prenošenje, iskorišćenje i povlačenje garancije porijekla.

Kako bi omogućio razmjenu izdatih garancija u okviru Evropskog udruženja organizacija koje izdaju garancije porijekla (engl. „Association of Issuing Bodies“ – AIB), COTEE je započeo postupak učlanjenja i postao pridruženi član AIB-a, dok je cilj finaliziranje postupka sticanja statusa punopravnog člana AIB-a. Članstvo u AIB-u pruža mogućnost da garancije porijekla koje se izdaju za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u Crnoj Gori, sa periodom proizvodnje nakon sticanja statusa punopravnog člana AIB-a, u nekom trenutku dobiju EECS-GO status i da ih priznaju sve članice AIB-a, takođe, garancije porijekla izdate od strane drugih AIB članica biće priznate u Crnoj Gori, a sve u skladu sa evropskom direktivom REDII.

Neophodno je obezbijediti siguran i pouzdan registar garancija porijekla za sertifikaciju porijekla električne energije proizvedene u Crnoj Gori. Uvođenje ovog sistema će omogućiti COTEE-u da obavlja dužnosti koje ima kao TZI za domen Crne Gore. Približno polovina godišnje proizvodnje električne energije u Crnoj Gori je iz obnovljivih izvora energije. Trenutno se garancije porijekla izdaju samo za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.

Priključenje na AIB Hub – mjesto na kojem je garancije porijekla električne energije proizvedene u Crnoj Gori moguće izvesti u druge registre širom Evrope, takođe, i uvesti garancije porekla iz Evrope u Crnu Goru. AIB je za sada jedina asocijacija na nivou Evrope koja drži do kvaliteta garancija porijekla, dok su članovi AIB-a nadležna tijela za administraciju šema garancije porijekla u državama članicama EU, EEA (engl. European Economic Area) i Energetske zajednice. Da bi se sprovela međunarodna razmjena garancija porijekla AIB upravlja komunikacionim čvorištem između registara, koje se naziva AIB Hub. Na taj način, AIB vodi čvorište za međunarodnu trgovinu energetskim sertifikatima, izbjegavajući bilateralne veze između registara.

AIB Hub omogućava registrima članova međusobnu komunikaciju u cilju transfera sertifikata, što operaterima obezbjeđuje mnoge prednosti: operateri registra imaju jednu tačku za kontakt sa drugim operaterima registara, dovoljno je da (operateri) testiraju svoj registar u pogledu komunikacije sa čvorištem, dok o daljoj komunikaciji sa drugim registrima brine čvorište i bitna, ali ne i poslednja prednost u nizu, pouzdan izvor informacija u vezi sa transferom sertifikata koji pruža Hub.

AIB garantuje porijeklo evropske energije i koristi standardizovan sistem energetske sertifikacije – Evropski sistem energetskih sertifikata (EECS) koji obezbjeđuje osnovni skup pravila za energetske sertifikate za sve energetske nosioce i nekoliko namjena i koji je zasnovan na strukturama i procedurama koje obezbjeđuju pouzdan rad šema energetskih sertifikata u Evropi. Šeme zadovoljavaju kriterijume objektivnosti, nediskriminacije, transparentnosti i isplativosti, kako bi se olakšala međunarodna razmjena garancija porijekla. Sve garancije porijekla koje se izdaju moraju pratiti EECS – Evropski sistem energetske sertifikacije. Da bi se cjelokupan proces dodatno olakšao AIB upravlja komunikacionim čvorištem među registrima. Prema poslednjem zvaničnom  godišnjem izvještaju na kraju 2023. godine AIB je imao 37 članica iz 30 evropskih zemalja  (članice EU, EEA  i Energetske zajednice). Sva tijela ovlašćena za izdavanje imenovale su vlade članica da izdaju energetske sertifikate za električnu energiju, odnosno upravljaju sistemom za garancije porijekla električne energije.

Povezanost sistema sa AIB Hub platformom biće obezbijeđena na propisan i adekvatan način u skladu sa svim nacionalnim zakonima i postojećim i budućim međunarodnim standardima i propisima.

 

 

 

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja