Balansno tržište električne energije

September 10, 2021

Balansno tržište električne energije

Balansno tržište električne energije je dobrovoljno kratkoročno tržište, gdje učesnici na tržištu mogu dostaviti Operatoru prenosnog sistema ponude za balansiranje sistema putem povećanja/smanjenja proizvodnje i/ili potrošnje električne energije.

Administrator balansnog tržišta električne energije je Operator tržišta, a istim u realnom vremenu upravlja Operator prenosnog sistema. Osim Operatora tržišta i Operatora prenosnog sistema, kao nezaobilaznih energetskih subjekata, na balansnom tržištu električne energije učestvuju i drugi subjekti, koji kroz zaključenje Ugovora o učestvovanju postaju učesnici na tržištu. Učesnici na tržištu mogu biti i Operatori prenosnih sistema drugih zemalja ukoliko za to imaju interes.

Balansiranje prenosnog sistema, tj. uravnoteženje proizvodnje i kupovine sa jedne, odnosno potrošnje i prodaje sa druge strane, je kontinuirana obaveza Operatora prenosnog sistema, a po svojoj suštini je regulacija frekvencije i snage razmjene.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja