Simpozijum energetike, EPCG Net 2024

2 Juna, 2024 - In Novosti

COTEE na simpozijumu EPCG NET 2024

Predstavnici COTEE-a: zamjenica izvršnog direktora Jelena Bošnjak, Ivana Tomašević i Danilo Simović su prisustvovali Simpozijumu energetike EPCG NET 2024 koji se održao u periodu 31.05.-02.06.2024. godine u Budvi.

Simpozijum energetike EPCG NET 2024 okupio je stručnjake, istraživače, predstavnike energetskih kompanija i drugih subjekata kako bi raspravljali o najnovijim dostignućima, izazovima i budućnosti energetskog sektora. Događaj je organizovala Elektroprivreda Crne Gore i obuhvatao je niz panela, prezentacija i diskusija.

U fokusu su bile diskusije o implementaciji novih projekata obnovljivih izvora energije u cilju dekarbonizacije kako u Crnoj Gori tako i u regionu, kao i uloga i značaj EU prilikom kreiranja investicionog ambijenta. Na panelima se diskutovalo o PPA ugovorima, nedavno sprovedenim postupcima aukcija za dodjelu tržišnih premija za OIE u regionu, integraciji trzišta električne energije, market coupling-u kao preduslovu za izuzeće od Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (eng. „Carbon Border Adjustment Mechanism“ – CBAM), kao i o ulozi novinarstva u informisanju javnosti o energetici.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja