Postupak učlanjenja na tržište el. energije

September 14, 2021 - In Novosti

Postupak učlanjenja na tržište električne energije počinje podnošenjem Zahtjeva za prijem učesnika na tržište električne energije, koji treba popuniti i predati po instrukcijama datim u samom obrascu Zahtjeva. U Zahtjevu ćete naznačiti željenu kategoriju članstva.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o prijemu na tržište električne energije.

Nakon dobijanja Odluke dužni ste, u propisanom roku, sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o učestvovanju na tržištu električne energije, čime, shodno dodijeljenoj kategoriji članstva, preuzimate prava i obaveze. Dužni ste, takođe, ispuniti i druge obaveze propisane Tržišnim pravilima (Službeni list Crne Gore’’ br. 44/12).

Istovremeno počinje postupak preuzimanja balansne odgovornosti u okviru kojeg, Operatoru tržišta, podnosite Zahtjev za sticanje statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o dodjeli statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po dobijanju Odluke dužni ste, u naznačenom roku, sa Operatorom tržišta i Operatorom prenosnog sistema električne energije zaključiti trilateralni Ugovor o balansnoj odgovornosti, a sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o finansijskom poravnanju balansnog obračuna, čijim zaključenjem stupa na snagu Ugovor o balansnoj odgovornosti.

Aktivnosti oko sticanja statusa nosioca balansne odgovornosti nije potrebno sprovoditi ukoliko odlučite da se uključite u neku od balansnih grupa, ukoliko tada budu formirane (formiraju se na dobrovoljnoj osnovi). U tom slučaju ste dužni  zaključite Ugovor o osnivanju balansne grupe ( ili Ugovor o pristupanju balansnoj grupi) i Ugovor o poravnanju odstupanja subjekata poravnanja. Ove  Ugovore će Operatoru tržišta i Operatoru prenosnog sistema dostaviti nosilac balansne odgovornosti balansne grupe.

Vaša prva konkretna aktivnost i obaveza nakon sprovedene, prtedhodno opisane, procedure biće dostavljanje dnevnih programa (vozni redovi) Operatoru tržišta, na način opisan u Uputstvu za prijavu i izradu voznih redova.

Na internet stranici www.cotee.me, koja je zvanična elektronska adresa Operatora tržišta, nalazi se neophodna dokumentacija namijenjena učesnicima na tržištu električne energije u Crnoj Gori. Na ovoj adresi možete pronaći Zakon, Tržišna pravila, potrebne obrasce zahtjeva i odluka, ugovore, pravilnike, uputstva i ostala relevantna dokumenta.

Sve eventualne nejasnoće možete otkloniti preko osoba za kontakt Operatora tržišta čiji se  podaci nalaze na našoj zvaničnoj internet stranici.

Postupak učlanjenja na tržište električne energije počinje podnošenjem Zahtjeva za prijem učesnika na tržište električne energije, koji treba popuniti i predati po instrukcijama datim u samom obrascu Zahtjeva. U Zahtjevu ćete naznačiti željenu kategoriju članstva.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o prijemu na tržište električne energije.

Nakon dobijanja Odluke dužni ste, u propisanom roku, sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o učestvovanju na tržištu električne energije, čime, shodno dodijeljenoj kategoriji članstva, preuzimate prava i obaveze. Dužni ste, takođe, ispuniti i druge obaveze propisane Tržišnim pravilima (Službeni list Crne Gore’’ br. 44/12).

Istovremeno počinje postupak preuzimanja balansne odgovornosti u okviru kojeg, Operatoru tržišta, podnosite Zahtjev za sticanje statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o dodjeli statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po dobijanju Odluke dužni ste, u naznačenom roku, sa Operatorom tržišta i Operatorom prenosnog sistema električne energije zaključiti trilateralni Ugovor o balansnoj odgovornosti, a sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o finansijskom poravnanju balansnog obračuna, čijim zaključenjem stupa na snagu Ugovor o balansnoj odgovornosti.

Aktivnosti oko sticanja statusa nosioca balansne odgovornosti nije potrebno sprovoditi ukoliko odlučite da se uključite u neku od balansnih grupa, ukoliko tada budu formirane (formiraju se na dobrovoljnoj osnovi). U tom slučaju ste dužni  zaključite Ugovor o osnivanju balansne grupe ( ili Ugovor o pristupanju balansnoj grupi) i Ugovor o poravnanju odstupanja subjekata poravnanja. Ove  Ugovore će Operatoru tržišta i Operatoru prenosnog sistema dostaviti nosilac balansne odgovornosti balansne grupe.

Vaša prva konkretna aktivnost i obaveza nakon sprovedene, prtedhodno opisane, procedure biće dostavljanje dnevnih programa (vozni redovi) Operatoru tržišta, na način opisan u Uputstvu za prijavu i izradu voznih redova.

Na internet stranici www.cotee.me, koja je zvanična elektronska adresa Operatora tržišta, nalazi se neophodna dokumentacija namijenjena učesnicima na tržištu električne energije u Crnoj Gori. Na ovoj adresi možete pronaći Zakon, Tržišna pravila, potrebne obrasce zahtjeva i odluka, ugovore, pravilnike, uputstva i ostala relevantna dokumenta.

Sve eventualne nejasnoće možete otkloniti preko osoba za kontakt Operatora tržišta čiji se  podaci nalaze na našoj zvaničnoj internet stranici.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja