Postupak učlanjenja na tržište el. energije

September 14, 2021 - In Novosti

Postupak učlanjenja na tržište električne energije počinje podnošenjem Zahtjeva za prijem učesnika na tržište električne energije, koji treba popuniti i predati po instrukcijama datim u samom obrascu Zahtjeva. U Zahtjevu ćete naznačiti željenu kategoriju članstva.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o prijemu na tržište električne energije.

Nakon dobijanja Odluke dužni ste, u propisanom roku, sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o učestvovanju na tržištu električne energije, čime, shodno dodijeljenoj kategoriji članstva, preuzimate prava i obaveze. Dužni ste, takođe, ispuniti i druge obaveze propisane Tržišnim pravilima (Službeni list Crne Gore’’ br. 44/12).

Istovremeno počinje postupak preuzimanja balansne odgovornosti u okviru kojeg, Operatoru tržišta, podnosite Zahtjev za sticanje statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po prijemu Zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, Operator tržišta donosi Odluku o dodjeli statusa nosioca balansne odgovornosti.

Po dobijanju Odluke dužni ste, u naznačenom roku, sa Operatorom tržišta i Operatorom prenosnog sistema električne energije zaključiti trilateralni Ugovor o balansnoj odgovornosti, a sa Operatorom tržišta zaključiti Ugovor o finansijskom poravnanju balansnog obračuna, čijim zaključenjem stupa na snagu Ugovor o balansnoj odgovornosti.

Aktivnosti oko sticanja statusa nosioca balansne odgovornosti nije potrebno sprovoditi ukoliko odlučite da se uključite u neku od balansnih grupa, ukoliko tada budu formirane (formiraju se na dobrovoljnoj osnovi). U tom slučaju ste dužni  zaključite Ugovor o osnivanju balansne grupe ( ili Ugovor o pristupanju balansnoj grupi) i Ugovor o poravnanju odstupanja subjekata poravnanja. Ove  Ugovore će Operatoru tržišta i Operatoru prenosnog sistema dostaviti nosilac balansne odgovornosti balansne grupe.

Vaša prva konkretna aktivnost i obaveza nakon sprovedene, prtedhodno opisane, procedure biće dostavljanje dnevnih programa (vozni redovi) Operatoru tržišta, na način opisan u Uputstvu za prijavu i izradu voznih redova.

Na internet stranici www.cotee.me, koja je zvanična elektronska adresa Operatora tržišta, nalazi se neophodna dokumentacija namijenjena učesnicima na tržištu električne energije u Crnoj Gori. Na ovoj adresi možete pronaći Zakon, Tržišna pravila, potrebne obrasce zahtjeva i odluka, ugovore, pravilnike, uputstva i ostala relevantna dokumenta.

Sve eventualne nejasnoće možete otkloniti preko osoba za kontakt Operatora tržišta čiji se  podaci nalaze na našoj zvaničnoj internet stranici.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja