Obavještenje: Imenovan Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“

14 Septembra, 2021 - In Novosti

Rješenjem Vlade Crne Gore imenovan je Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica, u ovom mandatu, u sastavu:

 1. Milica Raičević, diplomirani pravnik;
 2. Mr  Ivan Bošković;
 3. Goran Jovetić, diplomirani ekonomista.
 • Konstitutivna sjednica Odbora direktora održana je 21.10.2014.godine i za predsjednika Odbora direktora izabran – mr Ivan Bošković.

Rješenjem Vlade Crne Gore imenovan je Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica, u ovom mandatu, u sastavu:

 1. Milica Raičević, diplomirani pravnik;
 2. Mr  Ivan Bošković;
 3. Goran Jovetić, diplomirani ekonomista.
 • Konstitutivna sjednica Odbora direktora održana je 21.10.2014.godine i za predsjednika Odbora direktora izabran – mr Ivan Bošković.

Rješenjem Vlade Crne Gore imenovan je Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica, u ovom mandatu, u sastavu:

 1. Milica Raičević, diplomirani pravnik;
 2. Mr  Ivan Bošković;
 3. Goran Jovetić, diplomirani ekonomista.
 • Konstitutivna sjednica Odbora direktora održana je 21.10.2014.godine i za predsjednika Odbora direktora izabran – mr Ivan Bošković.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja