Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) pokrenulo je ove sedmice novu kampanju pod sloganom: “Prijavite korupciju, ćutanje nije zlato”.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja