COTEE pokreće G-REX: sledeću generaciju registara energetskih certifikata

28 Maja, 2024 - In Novosti

COTEE pokreće elektronski sistem za administraciju garancija porijekla

Crna Gora, odnosno COTEE, kao imenovano tijelo za izdavanje garancija porijekla  električne energije u domenu Crne Gore, pokreće elektronski registar garancija porijekla koji je izradila kompanija Grexel iz Finske.

Grexel, dio EEX grupe, izabran je za uspostavljanje elektronskog sistema garancija porijekla u Crnoj Gori nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke.

Predstavnike kompanije Grexel, COTEE je ugostio dva dana tokom trajanja obuke za učesnike, 23.05. i 24.05.2024. godine, u prostorijama kompanije u Podgorici. Otvaranju je, osim predstavnika COTEE-a i Grexel-a, prisustvovao i direktor Direktorata za energetiku u Ministarstvu energetike i rudarstva, Zvjezdan Vujović. Obuci su prisustvovali svi povlašćeni proizvođači iz Crne Gore, 26 kompanija, kao korisnici registra garancija porijekla.

COTEE će sada koristiti G-REX, moderni elektronski registar za garancije porijekla koji je jednostavan za korištenje. G-REX olakšava prenos garancija porijekla unutar domena Crne Gore. Ovaj pojednostavljeni proces obezbeđuje nesmetan i efikasan tok garancija porijekla.

Elektronski sistem garancija porijekla je jedna od uspješno izvršenih obaveza COTEE-a u cilju pridruživanja regionalnoj platformi za razmjenu garancija porijekla između zemalja članica Energetske zajednice, a kasnije i punopravnog članstva u Evropskom udruženju organizacija koje izdaju garancije porijekla – Association of Issuing Bodies (AiB) i povezivanja na evropsko čvorište AiB Hub, što će trasirati evropsku priču Crne Gore u ovoj oblasti energetike.

 

 

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja