„AIB MAY MEETINGS 2024“ Riga – Latvia

1 Juna, 2024 - In Novosti

AIB aktuelnosti

Predstavnici COTEE, Dušan Vućić, Ana Žarković i Branislav Banović, učestvovali su na prvom polugodišnjem sastanku Evropske asocijacije tijela koja izdaju garancije porijekla (engl. „Association of Issuing Bodies“ – AIB) u periodu 28.05.-31.05.2024. u Rigi.

AIB MAY MEETINGS 2024“ obuhvatio je tri ključna događaja: AIB General Meeting, EECSU (eng. European Energy Certificate System Unit) i ISU (eng. Information System Unit) sastanke. Diskusije su pokrile širok spektar tema, uključujući administrativna pitanja, validaciju članstva, upravljanje, finansije, informacioni sistem i projekte. Dogovoreni su sledeći koraci i planovi za buduće sastanke kako bi se osigurala uspješna tranzicija, efikasna implementacija novog AIB čvorišta i funkcionalnosti.

Radionica u okviru sekcije „Electricity scheme group“ je uspješno istakla trenutni status i buduće perspektive granularnih certifikata u okviru AIB-a, koje je potrebno podržati kroz ažuriranje EECS pravila. Diskusije su naglasile potrebu za standardizovanim i kompatibilnim garancijama porijekla, u cilju zadovoljenja različitih tržišnih potreba i zakonodavnih zahtjeva u mnogim zemljama. Sledeći koraci uključuju dalje usaglašavanje EECS pravila i osiguravanje uspješne tranzicije za sve zemlje članice AIB-a.

Operator tržišta posebno je zapažen, kao tijelo za izdavanje garancija porijekla za Crnu Goru  koje je nedavno implementiralo elektronski sistem za administraciju garancija porijekla iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije, razvijen od strane kompanije „Grexel Systems Oy“ Ltd. Helsinki. Na ovaj način Crna Gora se pridružila regionalnoj platformi u okviru Energetske zajednice za garancije porijekla električne energije.

 

 

 

 

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja