24/09/2013 Odluka o prijemu na tržište električne energije

24 Septembra, 2013 - In Arhiva

23.09.2013. godine Crnogorski elektroprenosni sistem AD je primljen na tržište električne energije u kategoriju – operator prenosnog sistema – u skladu sa Zakonom o energetici član 83 stav 3 i Tržišnim pravilima član 13 stav 4 i član 27 stav 3.

23.09.2013. godine Crnogorski elektroprenosni sistem AD je primljen na tržište električne energije u kategoriju – operator prenosnog sistema – u skladu sa Zakonom o energetici član 83 stav 3 i Tržišnim pravilima član 13 stav 4 i član 27 stav 3.

23.09.2013. godine Crnogorski elektroprenosni sistem AD je primljen na tržište električne energije u kategoriju – operator prenosnog sistema – u skladu sa Zakonom o energetici član 83 stav 3 i Tržišnim pravilima član 13 stav 4 i član 27 stav 3.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja