14/03/2013 Stanje na tržištu električne energije

14 Marta, 2013 - In Arhiva

Primljeni zahtjevi za prijem na tržište električne energije od:

– EPCG – Kategorija članstva: proizvođač, javni snabdjevač i trgovac.

ČEZ – Srbija  – Kategorija članstva: trgovac.

Primljeni zahtjevi za prijem na tržište električne energije od:

– EPCG – Kategorija članstva: proizvođač, javni snabdjevač i trgovac.

ČEZ – Srbija  – Kategorija članstva: trgovac.

Primljeni zahtjevi za prijem na tržište električne energije od:

– EPCG – Kategorija članstva: proizvođač, javni snabdjevač i trgovac.

ČEZ – Srbija  – Kategorija članstva: trgovac.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja