07/05/2013 – EPCG AD Nikšić je primljena na tržište električne energije u Crnoj Gori

7 Maja, 2013 - In Arhiva

Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić 30-og aprila 2013. godine dodijeljen je status učesnika na tržištu električne energije u kategoriji – TrgovacSnabdjevačProizvođač.

Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić 30-og aprila 2013. godine dodijeljen je status učesnika na tržištu električne energije u kategoriji – TrgovacSnabdjevačProizvođač.

Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić 30-og aprila 2013. godine dodijeljen je status učesnika na tržištu električne energije u kategoriji – TrgovacSnabdjevačProizvođač.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja