Pravilnik o sistematizaciji

September 10, 2021 - In Pravilnici , Pravilnici

Pravilnik

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO COTEE

Pravilnik

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO COTEE

  • Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutrasnjoj-org.-i-sistematizaciji-1.pdf pdf (1087kb) [ download ]
  • Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutrasnjoj-org.-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-1.pdf pdf (769kb) [ download ]
  • Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-1.pdf pdf (484kb) [ download ]
  • Pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-DOO-COTEE-1.pdf pdf (6658kb) [ download ]
  • Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutr.org_.i-sistematizaciji-radnih-mjesta.pdf pdf (1940kb) [ download ]

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja