Tehnička podrška

Tehnička podrška

Ukoliko imate pitanja vezana za tehničku podršku ili je došlo do kvara pa vam je potrebna tehnička intervencija, popunite obazac.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja