Mersudin Gredić, dipl.pravnik

Biografija
Rođen 30.07.1982. godine u Bijelom Polju, Crna Gora
Pravni fakultet – dipl.pravnik
Poznavanje engleskog jezika

Radno iskustvo:

 • 2008-2009. pravnik u advokatskoj kancelariji u Bijelom Polju;
 • 2009-2011. stručni saradnik za pravna pitanja u poslaničkom klubu Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore;
 • 2011-2013. obavljao poslove pravnika u Skupštini Crne Gore;
 • 2010-2014. stalni član Opštinske izborne komisije Bijelo Polje;
 • 2013-2017. sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 • 2015-2017. kopredsjedavajući međuvladine komisije Vlada Crne Gore ─ Vlada Republike Hrvatske;
 • 2013-2017. predstavnik Vlade Crne Gore u UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
 • 2017-2021. zamjenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore;
 • 2022-2023 predstavnik Vlade Crne Gore za otpornost u NATO-u;
 • 2022-2023. državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;
 • 2023- izvršni direktor DOO COTEE;
 • član više Vladinih, resornih i međuresornih radnih grupa i komisija sa posebnim akcentom na članstvo u radnoj grupi za PP 24 i radnoj grupi za pristupanje Crne Gore NATO-u, takođe, polaznik XIV škole demokratskog rukovođenja, kao i velikog broja stručnih obuka i usavršavanja.

 

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja