Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nadgradnja postojećeg aplikativnog softvera

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 120, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: info@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, Crna Gora;
E-mail: info@cotee.me ©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja