Interna

10 Septembra, 2021 - In Dokumenta

Dokumenta – interna

UGOVOR O BALANSNOJ ODGOVORNOSTI

UGOVOR O FINANSIJSKOM PORAVNANJU BALANSNOG OBRACUNA

UGOVOR O KUPOPRODAJI PROPORCIONALNOG UDJELA ELEKTRICNE ENERGIJE PROIZVEDENE OD POVLASCENIH PROIZVODJACA

UGOVOR O UCESTVOVANJU NA TRZISTU ELEKTRICNE ENERGIJE

UGOVOR O DEFINISANJU USLOVA ZA ZAKLJUCENJE UGOVORA O OTKUPU EE

UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravila o registru garancija porijekla

COTEE_BANKARSKA GARANCIJA

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNA ODSTUPANJA PREDAJE I PRIJEMA ELEKTRICNE ENERGIJE OD VOZNIH REDOVA

PRAVILNIK O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJ UCESNIKA NA TRZISTU

UPUTSTVO ZA EVIDENCIJU PRIGOVORA

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I IZRADU VOZNIH REDOVA

Uputstvo za primjenu analitickog postupka

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-proizvodjac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operatori-sistema

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-snabdjevac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operator-zatvorenog-distributivnog-sistema

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-kupac-samosnabdjevac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-trgovac

Zahtjev-za-prijem-ucesnika-Berza

Zahtjev-za-sticanje-statusa-nosioca-balansne-odgovornosti

 

 • UGOVOR-O-BALANSNOJ-ODGOVORNOSTI-.doc doc (604kb) [ download ]
 • UGOVOR-O-FINANSIJSKOM-PORAVNANJU-BALANSNOG-OBRACUNA.doc doc (555kb) [ download ]
 • UGOVOR-O-KUPOPRODAJI-PROPORCIONALNOG-UDJELA-ELEKTRICNE-ENERGIJE-PROIZVEDENE-OD-POVLASCENIH-PROIZVODJACA.doc doc (572kb) [ download ]
 • UGOVOR-O-UCESTVOVANJU-NA-TRZISTU-ELEKTRICNE-ENERGIJE.doc doc (543kb) [ download ]
 • UGOVOR-O-DEFINISANJU-USLOVA-ZA-ZAKLJUCENJE-UGOVORA-O-OTKUPU-EE.doc doc (384kb) [ download ]
 • Pravila-o-registru-garancija-porijekla.pdf pdf (907kb) [ download ]
 • COTEE_BANKARSKA-GARANCIJA.doc doc (36kb) [ download ]
 • PRAVILNIK-O-NACINU-OBRACUNA-ODSTUPANJA-PREDAJE-I-PRIJEMA-ELEKTRICNE-ENERGIJE-OD-VOZNIH-REDOVA.doc doc (718kb) [ download ]
 • PRAVILNIK-O-OBUCI-I-OSPOSOBLJAVANJ-UCESNIKA-NA-TRZISTU.doc doc (527kb) [ download ]
 • UPUTSTVO-ZA-EVIDENCIJU-PRIGOVORA.doc doc (542kb) [ download ]
 • UPUTSTVO-ZA-PRIJAVU-I-IZRADU-VOZNIH-REDOVA.doc doc (589kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-proizvodjac.doc doc (427kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-snabdjevac.doc doc (427kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-trgovac.doc doc (470kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operator-zatvorenog-distributivnog-sistema.doc doc (426kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-operatori-sistema.doc doc (425kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-kupac-samosnabdjevac.doc doc (426kb) [ download ]
 • Uputstvo-za-primjenu-analitickog-postupka.pdf pdf (1024kb) [ download ]
 • UGOVOR-O-OTKUPU-ELEKTRICNE-ENERGIJE.doc doc (340kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-sticanje-statusa-nosioca-balansne-odgovornosti.doc doc (397kb) [ download ]
 • Zahtjev-za-prijem-ucesnika-Berza.doc doc (426kb) [ download ]

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja