Poziv na javnu raspravu – za izmjene i dopune Tržišnih pravila

September 14, 2021 - In Novosti

DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica daje na javnu raspravu, počev od 09.07.2021. godine

NACRT IZMJENA I DOPUNA TRŽIŠNIH PRAVILA

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija.

DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica daje na javnu raspravu, počev od 09.07.2021. godine

NACRT IZMJENA I DOPUNA TRŽIŠNIH PRAVILA

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija.

  • Poziv-na-javnu-raspravu-za-izmjene-i-dopune-Trzisnih-pravila-1.doc doc (386kb) [ download ]
  • Nacrt-izmjena-i-dopuna-Trzisnih-pravila-za-javnu-raspravu-1.pdf pdf (1829kb) [ download ]
  • Trzisna-pravila-2.pdf pdf (6805kb) [ download ]

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja