Djelatnost

September 9, 2021

Djelatnost

Operator tržišta je pravni energetski subjekat, odgovoran za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori, što predstavlja njegovu osnovnu, ujedno sasvim novu energetsku djelatnost od javnog interesa, koju obavlja u skladu sa Zakonom, Licencom, Tržišnim pravilima i međunarodnim propisima.

Obavljanje djelatnosti na tržištu električne energije organizuje se i vrši u skladu sa ciljevima razvoja energetskih djelatnosti i potrebama kupaca u Crnoj Gori za obezbjeđivanjem sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdijevanja električnom energijom, uz poštovanje principa konkurentnosti, te obavezom obezbjeđivanja jednakog pravnog položaja svim energetskim subjektima i učesnicima na tržištu električne energije u skladu sa Zakonom.

Ciljevi:

·    obezbjeđivanje što je moguće lakšeg i jednostavnijeg pristupa tržištu električne energije svim potencijalnim učesnicima, izradom i primjenom kvalitetnih podzakonskih akata pomoćnih pravila iz nadležnosti Operatora tržišta i kroz permanentnu savjetodavnu pomoć,

·    saradnja sa svim učesnicima na tržištu električne energije i odgovornim energetskim subjektima, realizacija aktivnosti vezanih za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u skladu sa zakonskim odredbama,

·    obezbjeđivanje neophodne, cjelokupne infrastrukture za, što je moguće uspješnije, obavljanje licencirane djelatnosti,

·    pripremanje i redovno ažuriranje svih potrebnih akata (pravila, uputstva, ugovori i sl.) neophodnih za nesmetano funkcionisanje tržišta i obavljanje svih tržišnih aktivnosti i

·    posebno, informacioni sistem, koji predstavlja esencijalnu pretpostavku za ostvarivanje obaveza utvrđenih Zakonom, Tržišnim pravilima i licencom Operatora tržišta.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja