Poziv na javnu raspravu - za izmjene i dopune Tržišnih pravila

DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica daje na javnu raspravu, počev od 09.07.2021. godine

  

NACRT IZMJENA I DOPUNA TRŽIŠNIH PRAVILA

i upućuje  

JAVNI POZIV

 

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija.