Obavještenje o ishodu postupka - usluge zakupa

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge  zakupa poslovnog prostora