Balansno tržište električne energije

Balansno tržište električne energije je dobrovoljno kratkoročno tržište, gdje učesnici na tržištu mogu dostaviti Operatoru prenosnog sistema ponude za balansiranje sistema putem povećanja/smanjenja proizvodnje i/ili potrošnje električne energije.

Administrator balansnog tržišta električne energije je Operator tržišta, a istim u realnom vremenu upravlja Operator prenosnog sistema. Osim Operatora tržišta i Operatora prenosnog sistema, kao nezaobilaznih energetskih subjekata, na balansnom tržištu električne energije učestvuju i drugi subjekti, koji kroz zaključenje Ugovora o učestvovanju postaju učesnici na tržištu. Učesnici na tržištu mogu biti i Operatori prenosnih sistema drugih zemalja ukoliko za to imaju interes.

Balansiranje prenosnog sistema, tj. uravnoteženje proizvodnje i kupovine sa jedne, odnosno potrošnje i prodaje sa druge strane, je kontinuirana obaveza Operatora prenosnog sistema, a po svojoj suštini je regulacija frekvencije i snage razmjene.