Department

Explore Our Goverment
Departments

We are offering the following information's about us that what we actually.

Obnovljivi izvori električne energije

Važna uloga Crnogorskog Operatora tržišta električne energije (COTEE), definisana Zakonom o energetici i Tržišnim pravilima – sprovođenje aktivnosti na podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije. Podstiče se korišćenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije, za proizvodnju toplote za grijanje i/ili hlađenje i za transport u svrhu dostizanja nacionalnog cilja, […]
Read More

Osnovni podaci

Novim Zakonom o energetici, koji je Skupština Crne Gore donijela 22. aprila 2010. godine, definisano je da Vlada Crne Gore osnuje Operatora tržišta električne energije. Vlada Crne Gore je, na sjednici od 16. 12. 2010. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“, koji predstavlja novi pravni, energetski subjekat odgovoran […]
Read More

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja