Crnogorski operator
tržišta električne energije
Odgovorni za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori
Crnogorski operator
tržišta električne energije
Odgovorni za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori

O nama

Operator tržišta je pravni energetski subjekat, odgovoran za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori, što predstavlja njegovu osnovnu, ujedno sasvim novu energetsku djelatnost od javnog interesa, koju obavlja u skladu sa Zakonom, Licencom, Tržišnim pravilima i međunarodnim propisima.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 120, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: info@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, Crna Gora;
E-mail: info@cotee.me ©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja