Poziv za javnu raspravu

U prilogu se nalazi poziv za javnu raspravu.