Obaveza objavljivanja putih naloga za upravljanje službenim vozilima

U vezi sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je propisana obaveznost da se na svojoj internet stranici objavljuju sedmodnevno svi izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima, iskazuje se da DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica ne posjeduje službeno vozilo, samim tim nema podataka po tom osnovu koje bi objavljivalo na svojoj internet stranici.