11/09/2013 Statkraft učlanjen na tržište električne energije u Crnoj Gori

Statkraft, Westerns Balkans d.o.o. Beograd danas je postao član na tržištu električne energije u Crnoj Gori u kategoriji članstva - Trgovac.