24/04/2013 Odobren cjenovinik usluga evidentiranja ugovora

 Regulatorna agencija za energetiku odobrila je Crnogorskom operatoru tržišta cjenovinik usluga evidentiranja ugovora.