17/04/2013 Prijem na tržište električne energije

ČEZ Srbija doo Beograd primljen je na tržište električne energije u Crnoj Gori.