24/09/2013 Odluka o prijemu na tržište električne energije

23.09.2013. godine Crnogorski elektroprenosni sistem AD je primljen na tržište električne energije u kategoriju - operator prenosnog sistema - u skladu sa Zakonom o energetici član 83 stav 3 i Tržišnim pravilima član 13 stav 4 i član 27 stav 3